Elektro revize

1 Proč zvolit EleKom pro elektrorevize

 1. pro BEZPEČNOST svojí, svých pracovníků, svého majetku, své společnosti.
 2. pro OCHRANU - důležitou složkou naší práce je zastupování našich klientů při jednání s orgány Státní správy. Poskytujeme ochranu klientům před finančním postihem ze strany orgánů Státního odborného dozoru.
 3. pro PROFESIONALITU - naši revizní technici jsou pro klienta „advokátem" v oboru elektro, protože my přejímáme odpovědnost za bezpečný stav Vašich elektrických zařízení!
 1. pro SLEVY, které poskytujeme našim klientům. Jednorázové, zejména pak na periodické činnosti. Slevy poskytujeme i množstevní! U nás se slevy SČÍTAJÍ!
 2. pro FLEXIBILITU - potřebujete provést revizi (např. rozsáhlých administrativních komplexů tkzv. „open space") mimo Vaši obvyklou pracovní dobu a BEZ NAVÝŠENÍ CENY? Kontaktujte nás!
 3. pro STABILITU - jsme na trhu již od roku 1991!

2 Revize elektroinstalace

Revize elektrického zařízení do 1000 V
 • rozvody pevně uložené, nepohyblivé - světelné, zásuvkové obvody a veškeré obvody s napětím od 230 V/50 Hz do 1000 V/Hz, vč. jistících prvků a komponentů
 • revize se rozdělují podle časové příslušnosti a obsahu na výchozí, periodické, mimořádné a dílčí
 • termíny provádění revizí stanovuje ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000 - 6
Revize elektrického zařízení nad 1000 V
 • trafostanice
 • rozvodny VN
Zkoušky elektrických zařízení strojů
 • el. zařízení strojů = elektrické a elektronické zařízení, systémy u strojů, které nejsou během činosti přenosné rukou
 • zkoušky se provádějí dle normy ČSN EN 60204-1 ed. 2 nejpozději 1x ročně
Určení druhu prostředí
 • stanovení vnějších vlivů v provozu odbornou komisí (členové - technolog, energetik, provozní elektrikář, revizní technici a další)
 • určení druhu prostředí se provádí dle norem ČSN 33 2000 - 3 a norem souvisejících

fotogalerie revizí »
orientační ceník »
Chci se zeptat nebo si objednat elektro práci.

3 Revize elektrických spotřebičů

Specifikace elektrospotřebičů
 • el. spotřebiče připojené k síti pohyblivým přívodem, kterých je možno se při provozu dotýkat nebo které se přímo drží v ruce
 • rozsáhlý firemní sortiment elektrických spotřebičů - stavební stroje a ruční nářadí, kancelářské vybavení - PC, tiskárny, vybavení kuchyněk
Provádění a cíl revize
Provádíme pravidelné revize el. spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed.2. Zastupujeme naše klienty při jednání s orgány Státní správy a chráníme klienty před finančním postihem ze strany orgánů Státního odborného dozoru vyplývajících z neznalosti platných právních a technických předpisů.
Cílem revizí je ochrana oprávněného zájmu našich klientů na bezpečném používání elektrických spotřebičů, ochrana zdraví osob a majetku.
Technické vybavení pro revize
Pro revize el. spotřebičů používáme špičkové revizní přístroje Secutest 0701/0702 S II renomovaného výrobce Gosen Metrawatt. Nabízíme dlouholeté zkušenosti revizních techniků, kvalitní a rychlé provedení prací, špičkovou měřicí techniku, počítač. zpracování dat, přehlednou evidenci změřených elektro zařízení. Pro klienty poskytujeme služby drobných oprav zjištěných závad spotřebičů přímo na místě. Revizní zprávy a vyřazovací protokoly pro klienty ZDARMA!
Skupiny el. spotřebičů v působnosti normy
 • ČSN 36 9060 - kancelář. a výpočetní technika
 • ČSN 36 1050 - el spotřebiče pro domácnost
 • ČSN 36 0600 - elektrická svítidla
 • ČSN 35 6502 - el. zař. laboratorní techniky
 • ČSN 36 7000 - spotřební elektronikací

fotogalerie revizí »
orientační ceník »
Chci se zeptat nebo si objednat elektro práci.

4 Revize hromosvodů

 • rozvody pevně uložené, nepohyblivé - světelné, zásuvkové obvody a veškeré obvody s napětím od 230 V/50 Hz do 1000 V/Hz, vč. jistících prvků a komponentů
 • revize se rozdělují podle časové příslušnosti a obsahu na výchozí, periodické, mimořádné a dílčí
 • termíny provádění revizí stanovuje ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000 - 6

fotogalerie revizí »
orientační ceník »
Chci se zeptat nebo si objednat elektro práci.